به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، کمیته امداد با اذن امام راحل، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید نسبت به جمع آوری وجوه فطریه مردم روزه دار کشور و رساندن آن بدست نیازمندان واقعی اعلام آمادگی كرد.

براین اساس دفاتر و پایگاههای کمیته امداد در نقاط مختلف شهرها و شماره حساب ۹۹۹۹ بانک ملی آماده دریافت وجوه فطریه هموطنان می باشد.