به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، متقاضیان کارشناسی پیوسته و ناپوسته که می خواهند بدون آزمون وارد کارشناسی ارشد شوند باید حائز شرایط آیین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ باشند و جهت استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در صورت داشتن شرایط میتوانند از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۱ تا پایان روز اداری ۱۳/۶/۱۳۹۱ نسبت به ثبتنام و تکمیل مدارک خود از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

شرایط دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته:

دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته ورودی سال‌های ۸۸ یا ۸۹ که در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود که پس از ۳ نیمسال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل ۱۷ باشند و حداکثر در ۴ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین کل جزو ۱۰ درصد برتر باشند.

دریافت فایل فرم مربوط به دوره کارشناسی ناپیوسته ورودی‌های سال۸۸ و ۸۹ فرم‌های شماره الف - ۱‌و الف - ۲

داوطلبان حائز شرایط دوره کارشناسی ناپیوسته می بایست فرم شماره الف - ۲ را نیز از دانشگاه فارغ التحصیلی مقطع کاردانی تهیه کنند.

شرایط دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته:

الف) دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی سال‌های ۸۶ یا ۸۷ که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی(با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

دریافت فایل فرم مربوط به دوره کارشناسی پیوسته ورودی های سال ۸۶ و ۸۷ - فرم شماره الف - ۳

ب) دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی(با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شوند و دارای رتبه‌های کشوری زیر در آزمون سراسری سازمان سنجش باشند:

۱ رتبه زیر ۱۰۰ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک
۲ رتبه زیر ۱۰۰ در گروه آزمایشی علوم تجربی
۳ رتبه زیر ۵۰ در گروه آزمایشی علوم انسانی
۴ رتبه زیر ۲۰ در گروه آزمایشی هنر و زبان

دستورالعمل و شیوه ثبت نام:


دانشجویان ممتاز بایستی فرم‌های مربوط به خود را از دانشگاه فارغ‌التحصیلی یا سایت سازمان سنجش آموزش کشور تهیه نمایند و آن را به تایید و مهر دانشگاه برسانند و با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور با استفاده از پیوند مربوطه می‌توانند اطلاعات شخصی مانند نام، نام خانوادگی، کدملی و سال تولد را وارد کنند که پس از شناسایی و صحت اطلاعات صفحه کاربری آنها نمایش داده می‌شود.

در این صفحه امکان مشاهده اطلاعات شخصی و آزمونی و تکمیل اطلاعات گواهی رتبه وجود دارد و همچنین بایستی فایل اسکن شده فرم معرفی نامه ممتازی از دانشگاه محل تحصیل خود را ارسال و انتخاب کدرشته محل را انجام دهد. در صورتی که تمامی مراحل فوق بطور کامل انجام شود سیستم کد رهگیری تصادفی ۱۲ رقمی تولید کرده و امکان چاپ آن را برای داوطلب فراهم میکند.