افکارنیوز: شعری زیبا در وداع با ماه خدا تازه ترین مطلب منتشر شده در این وبلاگ است.

خداحافظ ای لحظه های ناب دعا

خداحافظ ای شب های رحمت ولطف وعطاء

خداحافظ ای روزهای پر مهر ووفا

خداحافظ ای افطار های باصفا

خداحافظ ای سحر های بی روی وریا

خداحافظ ای ماه ایمان ومعنا وبندگی

خداحافظ ای روزها وشبهای دلدادگی

خداحافظ ای تجلی اسماء خدا

خداحافظ ای ماه قدر و قرآن ومرتضی

خداحافظ ای ماه معراج اولیاء

خداحافظ ای حامل اسرار کبریاء