به گزارش افکار به نقل از مهر، در ساعت ۱۸ و ۲۹ دقیقه روز یکشنبه ۱۲ دی ماه، ‌ ماه به نزدیکترین فاصله خود با سیاره ماه می رسد.

عطارد یا تیر، نزدیکترین سیاره به خورشید است. از این رو دمای آن در روز به ۴۰۰ درجه سانتیگراد می رسد. عطارد جو ندارد و نمی تواند گرما را نگه دارد؛ از این رو دمای شب و روز آن تفاوت زیادی با هم دارند.

عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و نیز کوچکترین سیاره خاکی است. هر سال در حدود سه بار به عنوان ستاره درخشان شامگاهی در نزدیکی افق غروب خورشید و نیز به عنوان یک ستاره صبحگاهی ظاهر می شود. در مواقعی عطارد در درخشندگی شبیه زحل می شود اما معمولا به واسطه درخشندگی همسایه اش خورشید، ناپدید می شود.

پدیده مقارنه در ساعت ۱۸ و ۲۹ دقیقه با زاویه جدایی ۷ درجه رخ خواهد داد.