محمدباقر صدوق با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مرگ این ببر نر سیبری در اثر شیوع یک بیماری که در باغ وحش ارم تهران بروز کرده است، رخ داد.

کشور روسیه در اردیبهشت ماه امسال، طی یک تفاهمنامه همکاری با ایران، یک جفت ببر سیبری را در مقابل دریافت دو پلنگ ایرانی ماده تحویل سازمان حفاظت محیط زیست ایران داد.

این ببرها قرار بود تا برای اجرای " طرح احیای ببر منقرض شده مازندران " در پناهگاه حیات وحش میانکاله در شرایط نیمه اسارت نگهداری شوند.

هنوز پناهگاه حیات وحش میانکاله، آماده پذیرش ببرها نیست. از سوی دیگر طبق تفاهمنامه امضا شده بین ایران و روسیه قرار است چهار ببر دیگر در قبال تحویل چهار پلنگ ایرانی دیگر تحویل کشور روسیه شود.
نظر
افزودن جدید جستجو