زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر مرز میان زاهدان و بلوچستان را لرزاند. این زلزله ساعت ۲ و ۴۸ دقیقه و ۳۸ ثانیه رخ داد.