جمال خندان کوچکی ـ وکیل خانه سینما ـ در پاسخ به سوال ایسنا، در این زمینه تصریح کرد: شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران، آقای سلحشور را به جرم توهین به اعضای خانه سینما به پرداخت چهار هزار تومان جزای نقدی محکوم کرده که پس از تجدیدنظرخواهی متهم از دادنامه مذکور، شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز حکم را عینا تایید کرد.

وی افزود: در خصوص اتهام نشر اکاذیب نیز دادگاه با لحاظ توضیحات آقای سلحشور مبنی بر ارتکاب سهو و اشتباه و مواردی از این دست، برای وی قرار منع تعقیب صادر کرد.

وکیل خانه سینما ابراز امیدواری کرد که مجازات جزای نقدی چهار هزار تومانی جنبه تنبیهی لازم را برای محکوم‌علیه داشته باشد.

حداقل جزای نقدی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی برای توهین به اشخاص پنجاه هزار ریال مقرر شده که دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی(وضع خاص متهم و یا سابقه او) اعمال تخفیف کرده است.

این در حالی است که پرونده دیگری علیه سلحشور در شعبه ۱۰۵۷ به اتهام سرقت ادبی در جریان رسیدگی است.