به گزارش افکار به نقل از مهر، وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ دستورالعمل آئیننامه اجرایی بند ۱۴ قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور دستور فروش زمین های دولتی به کشاورزان با اقساط ۲۰ ساله را صادر کرد.