افکارنیوز: امروز ۲ شهریور ۱۳۹۱ خورشیدی برابر با ۴ شوال ۱۴۳۳ هجری و ۲۳ آگوست ۲۰۱۲ میلادی است.


رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی(۲ شهریور ۱۳۹۱)

• درگذشت محقق و مترجم معاصر استاد " محمد پروین گنابادی "(۱۳۵۷ ش)
• آغاز هفته دولت
• شهادت مبارز انقلابی سید علی اندرزگو(۱۳۵۷ش)
• تولداحمد رائض هنرمند گرانقدر میناکاری، مینیاتور و تذهیب(۱۲۹۸ش)
• شهادت شهید قاسم‌ علی یاری(۱۳۶۱ش)
• شهادت شهید سیدکاظم کاظمی(۱۳۶۴ش)


رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری(۴ شوال ۱۴۳۳)

• تولد " سید محمد دلداری " عالم بزرگ هندی(۱۲۶۰ ق)
• تصرف شهر نیشابور توسط " یعقوب لیثصفاری " و سرنگونی سلسله ‏ی طاهریان(۲۵۹ ق)
• درگذشت " ابوبکر محمد بن حسن دارقطنی " عالم و ادیب(۳۵۱ ق)
• رحلت عالم مجاهد و مبارزه‏ی آیت اللَّه " سید عبدالحسین لاری "(۱۳۴۲ ق)
• درگذشت عالم برجسته " میرزا رضا کلباسی "(۱۳۸۳ ق)


رویدادهای مهم این روز در تقویم میلادی(۲۳ آگوست ۲۰۱۲)

• تولد " آندره شِنْیه " مبارز انقلابی و شاعر برجسته فرانسوی(۱۷۶۲م)
• امضای معاهده تاریخی " پراگ " میان دو کشور پروس و اتریش(۱۸۶۶م)
• تولد " دِنْگْ شیائو پینْگْ " رهبر پیشین چین کمونیست(۱۹۰۴م)(ر. ک: ۱۹ فوریه)
• اعلان جنگ ژاپن به آلمان در جریان جنگ جهانی اول(۱۹۱۴م)
• انعقاد قرارداد " عدم تجاوز " میان دولت‏های آلمان نای و شوروی(۱۹۳۹م)
" آزادی پاريس از اشغال آلمان توسط قوای متفقين (۱۹۴۴م) (ر.ك: ۱۴ ژوئن)