به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاین، ساختار ۳ ـ ۳ ـ ۶ که از امسال با ورود ششم دبستان به دوره ابتدایی آغاز میشود، یکی از برنامههای مهم وزارت آموزش و پرورش برای ورود به نظام آموزشی جدید است و از امسال دانش آموزان پنجم ابتدایی به جای ورود به اول راهنمایی، بروی نیمکتهای ششم ابتدایی مینشینند.

دانش آموزان ششم ابتدایی امسال کتاب‌های قرآن، ریاضی، ۲ کتاب فارسی، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش، کار و فن آوری، هدیه‌های آسمانی و تربیت بدنی عناوینی است که دانش آموزان سال تحصیلی جدید این کتاب‌ها را آموزش خواهند دید.
آموزش و پرورش برای درس کار و فن آوری ۱۴ عنوان پودمان در نظر گرفته شده که به زودی چاپ و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. همچنین در این کتاب دانش آموزان از همان دوره ابتدایی با مبانی علمی و عملی دروس کاربردی و کار و فناوری آشنا می‌شوند.

همچنین آموزش و پرورش به دانش آموزان توصیه میکند که قبل از آغاز سال تحصیلی از مرور و خواندن کتابها خودداری کنند، چرا که کتابها به نحوی تدوین شدهاند که با معلم معنا مییابند و معلمان روشهای آموزشی کتابها را در کلاسهای ضمن خدمت میآموزند، لذا اولیا و افراد دیگر نمیتوانند مطالب را همانند معلم به دانش آموز منتقل کنند.