به گزارش افکارنیوز، احمد تویسرکانی در گفتوگو با فارس درباره صدور اسناد مالکیت برای زلزلهزدگان آذربایجانشرقی اظهار داشت: هیچ مشکلی از جهت صدور اسناد جدید بعد از بازسازی این مناطق برای ساکنان نداریم.

وی با بیان اینکه طرح کاداستر در این منطقه انجام شده است گفت: با توجه به تجربیات قبلی خود در مناطق جنگی مانند خرمشهر و زلزله‌زده مانند بم، خوشبختانه مشکل خاصی در صدور اسناد جدید مالکیتی نداریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون جدید سنددار کردن و تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سندرسمی افزود: به زودی در این‌باره یک فراخوان عمومی خواهیم داشت.

تویسرکانی ادامه داد: برای ساختمان‌ها و اراضی که فاقد سند رسمی بوده و سند عادی داشتند، اعلام عمومی می‌کنیم تا مالکان برای تبدیل اسناد اقدام کنند.

معاون رئیس قوهقضاییه در پایان تأکید کرد: درباره صدور اسناد املاک و اراضی زلزلهزده بعد از بازسازی هیچ مشکلی وجود ندارد زیرا تمام زیرساختها آماده شده است.