مربي سابق تيم ملي جوانان فرنگي گفت: تنها به عشق كشتي است كه كار ميكنيم وگرنه با درآمد مربيگري حتي پول بنزينم هم درنميآيد.

بهرام حسین‌زاده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: این‌ روزها در باشگاه نامجو تمرین می‌دهم. پولی نمی‌گیرم که بخواهم بگویم درآمدم چقدر است. با این درآمدی که از کار مربیگری دارم حتی پول بنزینم هم درنمی‌آید. فقط به عشق کشتی فرنگی است که این کار را انجام می‌دهم و اینکه چراغ کشتی در باشگاه‌ها خاموش نشود.

وی تاکید کرد: مربیان در باشگاه‌ها که درآمدی ندارند. باز اگر در کادر فنی تیم ملی باشی، در روزهایی که اردو تشکیل می‌شود، مبلغی دریافت می‌کنی. از زمانی که یزدانی‌خرم آمده، این رقم در تیم‌های ملی افزایش داشته اما در باشگاه‌ها همچنان خیلی از مربیان رایگان یا در حد رایگان کار می‌کنند. در همان تیم ملی هم نهایتا سالی دو ماه اردو برگزار می‌شود پس پول اردوها اصلا چشمگیر نیست.

سرپرست سابق تيم ملي نوجوانان تصريح كرد: حرفهاي ناصر نوربخش را كاملا تاييد ميكنم. من هم با مدرك فوقليسانس تربيتبدني و مدرك درجه يك بينالمللي مربيگري چنين شرايطي را دارم. اين همه وقت ميگذاريم اما تنها انگيزهمان ميتواند كشتي باشد نه ماديات چون اگر همين وقت را در اداره سپري كنيم، پول اضافهكارمان را ميگيريم و اينقدر هم سختي تمريندادن و آموزش نخواهيم داشت. بعد از ۱۲ سال خدمت صادقانه به كشتي تهران، يك سال در سالن توفيق كار كردم و هنوز هم پول كارم را نگرفتهام.