محمدرضا نوروزی افزود: ناباروری بیماری شایعی است که هر روز بر تعداد آن افزوده میشود و به دلیل اینکه جمعیت جوان در ایران رو به رشد است.

وی گفت: در حدود ۲۰ و ۲۵ سال پیش تولید مثل رشد چشمگیری داشته است اما اکنون تولید مثل به بحرانی تبدیل شده است که جمعیت جوان را درگیر خود کرده است.

نوروزی گفت: متأسفانه آمار دقیقی از شیوع ناباروری در ایران وجود ندارد. برخی از آمارهای متفرقه‌ای که در ایران بررسی شده است شیوع ناباروری را از ۱۳ درصد تا ۱۸.۵ درصد گزارش داده است مفهوم آن این است که سالانه از هر حدود یک میلیون ازدواجی که صورت می‌گیرد، ۱۸۰ هزار نفر آنها از مشکل ناباروری رنج می‌برند.

وی افزود: ناباروری را عدم حاملگی بعد از یکسال به شرط عدم پیشگیری از باروری تعریف می‌کنیم. البته اکنون سن ازدواج در کشور بالا رفته است و سن ازدواج در بین زنان ۲۴ تا ۲۷ سال و در مردان ۳۰ سال به بالا است که این در افزایش شیوع ناباروری نقش دارد.

رئیس انجمن باروری و ناباروری ایران اضافه کرد: اگر ازدواج در سن پایین‌تر صورت گیرد، باروری را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه معمولاً زوج‌های جوان بعد از ازدواج تا حدود ۵ سال از بچه دار شدن امتناع می‌کند.

نوروزی گفت: هم اکنون زنان حدود ۲۸ تا ۲۹ سالگی باردار میشوند اما بارداری در این سن خطرناک است و میتوان گفت که بهترین سن باروری برای زنان ۲۴ سال است.