به گزارش مهر، رحیم مطهرنژاد با اشاره به وضعیت رستورانهای بزرگ در محدوده برج میلاد و مجموعه گردشگری این برج، افزود: هم اکنون رستوران VIP توسط شرکت برج میلاد از شرکت سازنده تحویل گرفته شده است و در حال حاضر آمادگی داریم تا از این رستوران برای مهمانیهای محدود و تشریفاتی برای دستگاهها، سازمانها و نهادهای مختلف استفاده کنیم.

وی در ادامه به وضعیت رستوران گردان برج میلاد به عنوان بزرگترین رستوران گردان دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: رستوران گردان در هفته آینده از شرکت سازنده تحویل گرفته می شود و هم اکنون در حال شناسایی بهره بردار این رستوران بزرگ هستیم تا این محل در اختیار بهره بردار قرار گیرد.

به گفته مدیرعامل برج میلاد تهران در ماههای آینده فرصت استفاده از رستوران گردان برج میلاد برای گردشگران خارجی و داخلی فراهم می شود.

وی همچنین تصریح کرد: شرکتها و سازمانها برای استفاده از رستوران VIP برج میلاد می توانند از طریق مذاکره و مکاتبه با شرکت برج میلاد درخواست خود را ارایه کنند تا شرایط استفاده آنها از این رستوران فراهم شود.

مطهر نژاد در پایان شماره تلفن ۸۵۸۵ و همچنین سایت www.teran.ir را به عنوان دو پل ارتباطی متقاضیان با شرکت برج میلاد اعلام کرد.