به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، هادی احمدی اظهار داشت: مراحل ثبت جهانی روستای میمند در حال پیگیری است و روستای میمند دیگر بعد شهرستانی ندارد، بلکه یک بعد استانی و کشوری پیدا کرده که با ثبت جهانی این روستا میمند دارای یک جایگاه جهانی میشود.

وی از حضور ارزیاب یونسکو در آینده‌ای نزدیک در میمند خبر داد و خاطرنشان کرد: ما در مجموعه فرمانداری یک کار‌ گروه را از دستگاه‌های خدمات‌رسان مربوط روستای میمند تشکیل دادیم و شرح وظایف هر کدام مشخص شده تا اقدام به رفع نواقصی بکنند.

احمدی با اشاره به اینکه یک نماینده ویژه از سوی فرمانداری در منطقه حضور دارد و روند اجرای کار را پیگیری می‌کند، بیان داشت: امیدوارم با ثبت جهانی روستای میمند بتوانیم در این منطقه تحول عظیمی را در همه‌ ابعاد به ویژه در بعد گردشگری و فرهنگی ایجاد کنیم.

وی گفت: یکی از کارهایی که ما به شدت پیگیری کردیم راه شهربابک به رفسنجان از طرف میمند است و امیدواریم که با ثبت جهانی روستای میمند ساخت بزرگراه شهربابک به رفسنجان مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین از مردم، کشاورزان، دامداران، شرکت‌های فعال منطقه و مسئولان خواست که کمک فرمانداری و میراثفرهنگی باشند تا این امر محقق شود.

احمدی از آنها خواست هرگونه اقدامی را که در حریم روستا انجام میشود، حتما با هماهنگی با میراث فرهنگی و فرمانداری انجام دهند.