به گزارش واحد مرکزی خبر، این انجمن افزود : این کسوف به ساروس ۱۵۱ تعلق دارد و چهاردهمین گرفت از ۷۲ گرفت این ساروس محسوب می شود.

سال ۲۰۱۱ میلادی سالی پر از کسوف است که ۴ خورشید گرفتگی جزیی را ساکنان مناطق مختلف زمین می توانند مشاهده کنند که کسوف ۱۴ دی تنها واقعه از این وقایع در کشورمان است.

بجز ایران، کشورهای همسایه و اساساً خاورمیانه تا هند و غرب چین و همچنین از مرکز تا شمال افریقا و تقریباً تمام اروپا شاهد کسوف جزیی ۱۴ دی خواهند بود.