روزنامه ایران نوشت: چندی قبل ساکنان خانهای در یکی از محلههای جنوب تهران نیمهشب ناگهان با شنیدن صدای مهیبی از خواب پریدند. آنها وقتی خود را به حیاط رساندند، در کمال ناباوری با سعید - داماد ۳۷ ساله - روبهرو شدند که مصدوم شده بود. بنابراین با توجه به اختلافهای قبلی و اعلام شکایت صاحبخانه، داماد به دلیل ورود بدون اجازه به خانه تحویل مأموران پلیس شد.

پس از تشکیل پرونده، متهم وقتی در حضور بازپرس «عباس بخشوده» از شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۶ تهران - بعثت - ایستاد، اعتراف کرد که قصد کشتن اعضای خانواده همسرش را داشته که ناکام مانده است.

وی درباره انگیزه‌اش گفت: حدود ۱۰ سال قبل با همسرم ازدواج کردم و حاصل زندگی‌مان نیز ۲ فرزند است. متأسفانه در سال‌های اخیر من و همسرم همواره با هم اختلاف و درگیری داشتیم. تا اینکه حدود ۳ ماه قبل همسرم قهر کرد و همراه ۲ فرزندمان به خانه پدرش رفت. از آن زمان تاکنون چندین بار برای بازگرداندن همسر و فرزندانم به خانه پدرزنم رفتم، اما خانواده‌اش با بدرفتاری مرا بیرون انداختند. سرانجام به خاطر عصبانیت و ناراحتی شدید تصمیم گرفتم آنها را از بین ببرم. به همین خاطر نیمه شب از بالای دیوار به حیاط خانه پدرزنم پریده و خودم را به پشت‌بام رساندم. سرگرم جابه‌جایی دودکش بخاری خانه بودم ناگهان سقوط کردم و…

در حال حاضر مرد انتقامجو به اتهام شروع به قتل اعضای خانواده همسرش با صدور قرار قانونی در بازداشت است و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد.