به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، فهرست اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشتههای تحصیلی دارای شرایط خاص شامل دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)، دانشگاه غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه هنراسلامی تبریز، دانشگاه شاهد و دانشگاه مذاهب اسلامی واحد بندرعباس (کدهای ۶۹۹۴ و ۷۰۰۰) که در زمان انتخاب رشتههای تحصیلی از بین داوطلبانی که کدرشته محلهای موسسات مذکور را انتخاب کرده و حدنصاب لازم را در چند برابر ظرفیت کسب کردهاند، در ساعت۱۸ روز شنبه مورخ ۴/۶/۹۱ به همراه اطلاعیه حاوی برنامه زمانی و آدرس محل مراجعه داوطلبان برای مصاحبه و سایر مراحل گزینش، در سایت این سازمان به نشانی www.Sanjesh.org درج خواهد شد.

داوطلبانی که اسامی آنها در ردیف معرفی‌شدگان رشته‌های این دانشگاهها قرار می‌گیرد ضرورت دارد براساس مندرجات اطلاعیه مذکور در زمان اعلام شده با به همراه داشتن مدارک لازم به آدرسهای مربوط مراجعه کنند.

براساس اعلام سازمان سنجش، عدم مراجعه در تاریخ مقرر به منزله انصراف تلقی خواهد شد و وضعیت داوطلب در سایر کد رشته های انتخابی بررسی می شود.