اين معدومان در سطح شهرستان زاهدان بارها اقدام به آدمربايي مسلحانه كرده و تعدادي از شهروندان را به گروگان برده و با وجود اخاذي دهها ميليون توماني از خانوادههاي آنان نهايتاً ناجوانمردانه اقدام به قتل تعدادي از گروگانها از جمله شهروندان مرحومان محمود شهركي، محمد بدخشان و جعفر كيخا كرده و با حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز و تيراندازي در معابر عمومي و ايجاد رعب و وحشت در بين مردم و درگيري با مأموران انتظامي و سربازان گمنام امام زمان (عج) كه منجر به شهادت يكي از آنان شد مرتكب افساد فيالارض و محاربه با خدا و رسول كردند.