يك استاد فيزيك موفق شد تصويري دقيق و گويا از عنبيه چشم انسان كه شباهت زيادي با حفرههاي ناهموار سياره مريخ دارد، تهيه كند.

به گزارش ایسنا؛ این تصاویر برای اولین بار، جزئیاتی دقیق از ساختار چشم انسان ارائه می‌دهد.

این مجموعه عکس‌ها «چشمان زیبای شما» نام دارد و عنبیه چشم را که میزان نور وارد به آن را کنترل می‌کند، با جزئیات کامل نشان داده است. همچنین مردمک چشم و اندازه آن را که توسط ماهیچه‌های متصل به عنبیه تننظیم می‌شود، ‌به تصویر می‌کشد.

اين تصاوير، بسيار زيبا و چشمنواز است، اما اين استاد جوان فيزيك كه از ۱۶ سالگي عكاسي را شروع كرده، تمايلي به تشريك اين شيوه عكاسي نداشته و آن را به نوعي راز خود ميداند!