به گزارش افکارنیوز به نقل از سيمرغ، اين درحاليست كه زنان اغلب چه به روی شوهرشان بیاورند چه نه، متوجه دروغ میشوند و كمكم این تفریح كوچك آقایان بدگمانی را در همسرشان ریشهدار میكند.

توصیه‌هایی به دروغگویان

۱ - هر چقدر هم‌ که‌ همسرتان‌ از بیان‌ حقیقت‌ نگران‌ و مشوش‌ می‌شود به او دروغ نگویید، زیرا روزی‌ حقیقت‌ نزد او فاش‌ می‌شود و فقط شرمندگی باقی می‌ماند.

۲ - اگر دروغ‌هایتان برای جلب توجه همسرتان و تعریف و تمجید از اوست به کارتان ادامه دهید؛ یک روز این دروغ‌ها راست می‌شود و نتیجه خوبی از آن می‌گیرید.

دروغگویان چند دسته هستند

۱ - بعضی‌ از مردان‌ در برابر غر زدن‌ برخی زنان مجبور به‌ گفتن‌ دروغ‌هایی‌ می‌شوند که‌ در انجام‌ و برآورده‌ ساختن‌ آن‌ها ناتوان‌ هستند. مردی‌ که‌ زیر بار فشار سخن‌های ‌همسرش‌ باشد، دست‌ به‌ دروغگویی‌ می‌زند و به‌ همسرش‌ وعده‌هایی‌ می‌دهد که‌ خودش‌ هم‌ می‌داند از عهده‌ آن‌ برنمی‌‌آید، اما به‌ خاطر ساکت‌ کردن‌ همسرش‌ و جلوگیری‌ از کشمکش‌ و جنگ‌ اعصاب‌ مجبور به‌ دروغگویی‌ می‌شود، اما خلف وعده خود دعوای دیگری برمی‌انگیزد.

۲ - بعضی از دروغگوها می‌خواهند لاف بزنند و خود را نزد دیگران بزرگ کنند. همسر این آقایان باید کمبود توجه آنان را جبران کنند و هرگز آنان را تحقیر نکنند تا دروغ گفتن آنان کاهش یابد.

۳ - بعضی از دروغگوها برای لاپوشانی کاری که ممنوع کرده‌اید، مثل سیگار کشیدن یا وقت گذراندن با دوستان دروغ می‌گویند. برای این‌ که جلوی چنین مساله‌ای را بگیرید به علاقه‌مندی‌های یکدیگر احترام بگذارید و زمانی در طول ماه را نیز به رفت و آمد با دوستان اختصاص دهید.

۴ - بعضی دیگر از دروغگوها برای به دست آوردن یك گوشه كه همسرشان به آن دست نیافته است و به دست آوردن حس كنترل دروغ میگویند. مثلا همسرتان رفته است روزنامه بخرد. اما وقتی از او میپرسی كجا بودی میگوید در پاركینگ بودم. فقط برای اینكه شما همه كارهایش را ندانید و او را چك نكنید. چنین مردی نیاز به كم محلی دارد. بزودی آرزو خواهد داشت از او بپرسید كه كجا بوده است.