- مدیرعامل خانه سینما شکایت کرد و گفت: آقای سلحشور باید ثابت کند که این بخش اعظم چه افرادی هستند که به دنبال بیبندوباری هستند.
- آقای سلحشور هم نتوانست ثابت کند.
- حالا «شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران، آقای فرج‌الله سلحشور را به جرم توهین به اعضای خانه سینما به پرداخت ۴۰۰۰ تومان جزای نقدی محکوم کرده که پس از تجدید نظرخواهی متهم از دادنامه مذکور، شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حکم را عیناً تأیید کرد.»
- حداقل جزای نقدی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی برای توهین به اشخاص پنجاه هزار ریال(۵۰۰۰ تومان) مقرر شده که دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی(وضع خاص متهم و یا سابقه او) اعمال تخفیف کرده است.
***
۱ - از تخفیفی که برای آقای سلحشور قائل شده‌اند، نتیجه می‌گیریم که نامبرده یا اساساً سابقه توهین به کسی نداشته یا اینکه «وضعیتش خاص» است. لذا از قوه قضاییه قویاً خواستاریم ضمن برخورد شدید با فتنه‌گران، اعلام کند بالاخره آقای سلحشور سابقه نداشته یا «وضعیت خاصی» داشته است.
۲ - در خانه سینما حدود ۴۰۰۰ نفر عضو هستند. لذا یارانه فحشی که از پرونده اخیر به همه می‌رسد، از قرار نفری یک تومان است اما برای اینکه خدای ناکرده حق‌کشی نشود، باید جماعت پرمصرف و جامعه هدف براساس خوشه‌بندیِ بی‌بندوباری مشخص شوند. لذا تقاضا می‌شود کسانی که مایل به دریافت این پول حلال هستند، در اسرع وقت با در دست داشتن مدارک معتبر شامل فیلم، عکس، بلوتوث، ستون اخبار ویژه کیهان و… به خانه سینما مراجعه نمایند.
۳ - با یک تقسیم کوچک ریاضی به راحتی درمی‌یابیم که قیمت فحش به هر قشر یا صنف خاص برابر است با قیمت ۱۰ عدد نان سنگک بعد از هدفمندی یارانه‌ها. پس بر فحش‌دهنده‌های ارجمند واجب است که پس از هدفمندی، درست هدفگیری کنند تا بالاخره معلوم شود از هر فحش چه نانی نصیب چه کسی خواهد شد.
۴- حالا که دوستان آتش زدهاند به مالشان و ارزانش کردهاند، بنده هم میخواهم بزنم به سیم آخر. لذا مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان یارانه این نوبتم را گذاشتهام برای توهین و عنقریب به ۲۰ قشر محترم توهین خواهم کرد. اقشار گوناگون هم بیخود و بیجهت نروند شکایت و وقت قوه قضاییه را برای ۱۰ عدد نان سنگک نگیرند. بیایند همین جا دم دفتر روزنامه تا نانها بیات نشده، تحویل بگیرند، ببرند.