ایسنا نوشت:

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ۸۵ درصد دانشجویان کشور در ۲۵ رشته تحصیل می‌کنند، گفت: سه رشته حسابداری، مهندسی کامپیوتر و مدیریت هر کدام با ۹ درصد دارای بیشترین جمعیت دانشجویی هستند.

دکتر رضا عامری با بیان اینکه حسابداری، مهندسی کامپیوتر و مدیریت دارای پر جمعیت‌ترین رشته‌های دانشگاهی هستند، اظهارکرد: براین اساس ۹ درصد دانشجویان به عبارتی دیگر۴۶۹ هزار و ۱۹۳ نفر در رشته حسابداری، ۹ درصد(۲۸۴ هزار و۴۵۱ نفر) در رشته مهندسی کامپیوتر و ۹ درصد(۲۸۳ هزار و ۰۹۸ نفر) در رشته مدیریت به تحصیل مشغولند.

وی افزود: بعد از سه رشته مذکور، رشته مهندسی برق با ۷ درصد(۲۰۹ هزار و ۶۳۳ نفر)، رشته حقوق با ۵ درصد(۱۶۹ هزار و ۹۶۸ نفر)، رشته مهندسی عمران با ۵ درصد(۱۶۶ هزار و ۹۳۰ نفر)، رشته علوم تربیتی با ۴ درصد(۱۲۸ هزار و ۴۷ نفر)، رشته مهندسی مکانیک با ۴ درصد(۱۲۴ هزار و ۹۷ نفر)، رشته زبان‌ها با ۴ درصد(۱۱۲ هزار و ۷۱۳ نفر)، رشته زبان و ادبیات فارسی با ۳ درصد(۸۸ هزار و ۴۲۲ نفر)، رشته روانشناسی با ۳ درصد(۸۲ هزار و ۲۶۶ نفر) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی اظهارکرد: همچنین ۲ درصد(۷۸ هزار و ۱۷۲ نفر) در رشته علوم اجتماعی، ۲ درصد(۷۷ هزار و ۶۹۲ نفر) در رشته الهیات، ۲ درصد(۶۷ هزار و ۲۲۱ نفر) در رشته معماری، ۲ درصد(۶۷ هزار و ۹۵ نفر) در رشته شیمی، ۲ درصد(۶۵ هزار و ۴۵۷ نفر) در رشته ریاضی، ۲ درصد(۶۴ هزار و ۹۸ نفر) در رشته زیست شناسی، ۲ درصد(۵۰ هزار و ۵۹۸ نفر) در رشته زراعت و اصلاح نباتات، ۲ درصد(۵۰ هزار و ۱۱۹ نفر) در رشته مهندسی صنایع، ۲ درصد(۴۷ هزار و ۷۹۰ نفر) در رشته جغرافیا، یک درصد(۴۴ هزار و ۶۸۳ نفر) در رشته اقتصاد، یک درصد(۳۹ هزار و ۱۲۱ نفر) در رشته فیزیک، یک درصد(۳۸ هزار و ۲۰۳ نفر) در رشته تربیت بدنی، یک درصد(۳۸ هزار و ۸۶ نفر) در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و یک درصد(۳۰ هزار و ۴۱۶ نفر) در رشته مهندسی شیمی تحصیل می‌کنند.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم در پایان خاطرنشان کرد: مابقی رشتهها نیز ۱۵ درصد (۴۶۹ هزار و ۱۹۳ نفر) جمعیت دانشجویی کشور را شامل میشوند. /