این مرد چینی ۵۱ ساله که دست های خود را بر اثر انفجار بمب دست سازی که برای ماهیگری استفاده میکرد از دست داد. به گزارش تک ناز این مرد چینی ۸ سال زمان خود را صرف ساخت یک جفت دست فلزی کرده که به لطف یک سری سیم و قرقره قادر به گرفتن و نگه داشتن است ولی بدلیل فلزی بودن مشکلاتی را در زمستان و تابستان برای وی بوجو میاورد همچنین بدلیل فلزی سنگین بود بسیار خسته کننده هست ولی در چین برای زندگی کردن باید کار و تلاش سخت کرد.

کد خبر: 137873