شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دورههای فراگیر کارشناسی سال۱۳۹۰دانشگاه پیام نور از ساعت ۱۴ امروز - شنبه - وی سایت سازمان سنجش به نشانیwww.sanjesh.org قرار می گیرد و در نشریه پیک سنجش۱۳و۲۰ دی نیز منتشر می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: ثبت ‌نام برای شرکت در آزمون از طریق اینترنت این سازمان و از چهارشنبه ۱۵دی آغاز می شود و سه ‌شنبه۲۱ دی پایان می‌ یابد.