سایت هنر اسلامی ناب بازی فلشی را طراحی کرده است که در این بازی به خاطر بی توجهی مسئولین، مردم خودشان برای دستگیری سران فتنه ۸۸ اقدام می کنند و بازیکن با عبور از سد نیروهای آشوبگر، یکی از سران اصلی فتنه را دستگیر می نماید. این بازی یه مناسبت سالگرد حرکت عظیم ۹ دی ۸۸ ، به صورت رایگان بر روی سایت هنر ناب اسلامی ارائه می شود.

جهان نوشت: در این بازی فلش که توسط مؤسسه هنر ناب اسلامی تولید شده است، استفاده از نماهای ساده ولی جذاب و شخصیت پردازی های انتزاعی محیطی دوست داشتنی برای کاربر ایجاد می کند و حرکت های ناگهانی دوربین و تغییرات زاویه دید بر جذابیت های آن می افزاید.

هدف اصلی از تهیه بازی «فتنه گر رو بگیر!» یادآوری وظیفه مسئولین ذی ربط برای دستگیری و محاکمه سران فتنه ۸۸ و نیز نمایش دغدغه های مردم انقلابی و حزب اللهی ایران اسلامی در این باره است.

این بازی در نسخه دوم نرم افزار چندرسانه ای «انقلابی ها» در بخش ویژه حماسه ۹ دی ۸۸، ارائه شده است.

از اینجا دریافت کنید.