به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم طریقت همچنین گفت: امضای دیجیتال موجود در کارت ملی هوشمند نیز با رسمیت بخشیدن به قراردادها و درخواست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، از ایجاد فرصت انکار جلوگیری می کند.

۴۲ ویژگی کارت ملی هوشمند

محمد ابراهیم طریقت مجری طرح کارت ملی ویژگی های کارت ملی هوشمند را به شرح زیر بر می شمرد:

۱ - تصدیق هویت

۲ - شناسایی در حوزه دیجیتال

۳ - امکان تصدیق هویت براساس رمز عبور

۴ - رمزنگاری و بیومتریک، به صورتی که هم کارت، هم صاحب کارت و هم سیستم بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق هویت کنند.

۵ - امکان امضای دیجیتال

۶ - امکان پردازش اطلاعات

۷ - امکان تغییر اطلاعات پس از صدور

۸ - امکان پشتیبانی از کاربردهای مختلف

۹ - امکان افزودن کاربرد جدید پس از صدور

۱۰ - امکان دسترسی مختلف و به صورت کاملاٌ امن

۱۱ - امکان استفاده از کارآمدتر از خدمات دولت الکترونیک

۱۲ - انتخابات الکترونیکی

۱۳ - سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت

۱۴ - واریز یارانه نقدی

۱۵ - خدمات شهروند الکترونیکی

۱۶ - توزیع عادلانه فرصت ها

۱۷ - کاهش هزینه های دولت و مردم

۱۸ - کیف پول الکترونیکی

۱۹ - مشاهده اطلاعات گواهینامه رانندگی توسط پلیس

۲۰ - دسترسی ۲۴ ساعته به اطلاعات

۲۱ - جلوگیری از انکار در قراردادها

۲۲ - تسهیل روند دورکاری

۲۳ - فراگیربودن در سطح کشور در ارائه خدمات در حوزه سایبربرپایه وهویت دیجیتال

۲۴ - استفاده به عنوان کارت هوشمند سوخت

۲۵ - ارائه خدمات فراگیر دولت الکترونیکی

۲۶ - طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت هویت

۲۷ - گذرنامه الکترونیکی

۲۸ - بسترسازی برای ارائه خدمات در محیط

۲۹ - انجام خدمات شهروندی

۳۰ - طبقه بندی ارائه خدمات براساس ملت ایرانی و غیرایرانی

۳۱ - افزایش امنیت

۳۲ - به روزرسانی و تکمیل اطلاعات فعلی سازمان ثبت احوال

۳۳ - افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران

۳۴ - سیستم زیر ساخت کلید عمومی

۳۵ - سیستم مدیریت کارت

۳۶ - سیستم خدمات پس از صدور

۳۷ - تجارت الکترونیک و تدوین قوانین آن

۳۸ - استفاده به عنوان سیم کارت تلفن همراه

۳۹ - تراشه و سیستم عامل پیشرفته و مدون کارت

۴۰ - زیر ساخت های حقوقی و قانونی کارت

۴۱ - تدوین و تصویب دقیق قوانین و حقوق متقابل شهروند و دولت، شهروند و بنگاه های تجاری و شهروند با شهروند

۴۲ - حفظ حریم شخصی افراد

کارت هوشمند ملی و هدفمندی یارانه ها

به گفته کرمی معاون سازمان ثبت احوال، یکی از کارکردهای کارت ملی هوشمند در خصوص واریز یارانه های نقدی است و از آنجا که این کارت به پایگاه اطلاع رسانی کشور متصل و از طریق کد ملی قابل بررسی است باعث می شود همه از یارانه برخوردار شده و از تکرار و از قلم افتادگی جلوگیری می کند.