یک مقام مسئول در کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: معتادان با مفتول های مسی به جان صندوق های صدقات می افتند و هرچه اسکناس در آن است بیرون می کشند، لذا این نهاد از چندی پیش صندوق های جدید صدقات را تعبیه کرده که امکان بیرون آوردن اسکناس را به حد صفر می رساند.
به گفته وی، وقاهت این جماعت به حدی رسیده که این دستبردها تنها مختص شبها نمی شود و در طول روز آنهم در برابر صدها عابر حیران شاهد تعرض به صندوق های صدقات هستیم و در نهایت بخش اندکی از کمک های مردمی به دست این نهاد می رسد.

این مسئول در پیشنهادی جالب اعلام کرد: بهتر است به معتادان صدقه داده شود چرا که این افراد مجبور می شوند تا نیازهای مالی خود برای تهیه مواد مخدررا از راه سرقت از اموال مردم تامین کنند که خسارت های این سرقت ها چند برابر کمک هایی می شود که به آنها می کنیم.
وی تصریح کرد: معتادان از دید عمومی وجه منفی دارند و مردم از کمک به آنها سرباز می زند اما باید نگاه مردم را کمی تغییر داده و در جستجوی منافع متعالی تر و بالاتری بود که منافع اصلی جامعه هم در آن است.