سيد محمد جواد شوشتري در گفتوگو با ايسنا، با اعلام اين كه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران به عنوان نماينده شهرداري با شوراي عالي ترافيك در مورد نصب پورتابلهاي تبليغاتي روي تاكسيها مذاكره كرده است، گفت: براي بررسي اين طرح نماينده و يا نظر كارشناسي از سازمان نوسازي نخواستهاند، اما در بحثهاي داخلي شهرداري معاونت حمل و نقل و ترافيك از ما خواسته تا براي اين طرح مطالعات لازم صورت گيرد و زمينههاي انجام تبليغات بر روي تاكسيها برآورد شود.

وی با تاکید بر این که باید کشش تبلیغاتی و انجام امور تجاری در مورد تاکسی‌ها را برآورد کنیم، ادامه داد:هنوز نتیجه این مطالعات اعلام نشده است، اما از ما خواسته‌اند تا به صورت آزمایشی دو هزار تاکسی در شهر تهران را زیر بار تبلیغات تجاری ببریم تا نتایج کار مشخص شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان این که ابتدا باید هدفمان را از انجام تبلیغات روی تاکسی‌ها برای درآمدزایی و یا اطلاع رسانی مشخص کنیم، یادآور شد: باید ببینیم چه هزینه‌هایی را به شهر تحمیل می‌کنیم و چه درآمدی را از این تبلیغات کسب می‌کنیم.

وی اضافه کرد: تبلیغات تجاری باید به زیبایی‌های شهر اضافه کند، نه این که به دلیل قرار گرفتن در جای نامناسب خود را به شهر تحمیل کند و متاسفانه در حال حاضر بسیاری از تبلیغات تجاری ما در این شرایط قرار دارد.

سيد مجتبي شفيعي، دبير شورايعالي ترافيك نيز پيشتر با اشاره به تغييرات صورت گرفته در بند ۲۰۷ آييننامه راهنمايي و رانندگي به ايسنا گفت: نصب تبليغات روي بدنه اتوبوسها و پنل تصويري روي تاكسيها، زمينه درآمدي خوبي را فراهم ميكند.