مصطفي برزگر گنجي بعد از ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: اين افراد طي سال گذشته و سال جاري در زمينه قاچاق مواد مخدر دستگير شده بودند كه به پرونده آنها رسيدگي شده و پرونده مراحل قانوني را طي كرده بود.

به گزارش افکار به نقل از فارس وی با اشاره به اینکه هر کدام از این قاچاقچیان مواد مخدر دو بار تقاضای عفو کرده بودند، بیان داشت: در هر دو مرتبه تقاضای عفو این افراد رد شده بود و در نهایت این هشت نفر هفته گذشته در زندان مرکزی قم به دار مجازات آویخته شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قم تصریح کرد: همچنین برای ۱۶ نفر قاچاقچی دیگر نیز در استان قم حکم اعدام صادر شده است که این افراد یک مرحله تقاضای عفو کرده‌اند که در کمیسیون عفو درخواست آنها رد شده است و در صورت رد شدن تقاضای عفو در مرحله دوم، باید حکم‌های این قاچاقچیان مواد مخدر را نیز اجرا کنیم.

وی با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: برخورد با مواد روان‌گردان از جمله شیشه همانند کراک و هرویین است و مجازت حمل، نگهداری و خرید و فروش بیش از ۳۰ گرم از این مواد اعدام است.