به گزارش افکار ، محصولی پس از نشست یکشنبه شب هیئت دولت ، درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : مطالبات بازنشستگان کشوری قبل از سال ۷۹ همگی پرداخت شد .

وی گفت: ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت به این عده بازنشستگان کشوری مصوب شد و پرداخت آن از مهر آغاز و الان به طور کامل پرداخت شده است.

محصولی افزود: مصوبه ای که اخیرا هیئت دولت داشته درباره پرداخت مطالبات مربوط به بازنشستگان کشوری درباره تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری از هشتم مهر ۸۶ تا مهر ۸۷ است.

وزیر رفاه وتامین اجتماعی گفت: بر اساس این مصوبه پیگیر دریافت بیش از دو هزار میلیارد تومان(۲۰ هزار میلیارد ریال) به صورت سهام از وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم تا بازنشستگان مشمول این طرح پرداخت شود.

محصولی در پاسخ به اینکه ایا این پرداخت در سال ۸۹ انجام می شود یا خیر؟ افزود: بله تلاشمان بر این است که قبل از اتمام سال این کار را انجام دهیم.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی از پرداخت یارانه بیمه ای به اصناف ضعیف و صدور دفتر خدمات درمانی برای قشرهای محروم خبر داد.

هیچ گونه افزایش قیمت در خدمات درمانی وبهداشتی نخواهیم داشت

محصولی همچنین گفت: همان طور که در قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است مبالغی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی به بخش تامین اجتماعی تعلق می گیرد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در همین راستا بسته حمایتی خوبی تنظیم شده است افزود: بناست دولت درباره بیمه تامین اجتماعی حرف و اصناف ضعیف مانند دکه داران، زنبور داران و صیادان یارانه بدهد.

محصولی گفت: با کمک بیش از پیش دولت به ان دسته از عزیزان و اقشاری که با خاطر محرومیت هنوز نتواسته اند از بیمه خدمات درمانی بهره مند شوند نیز دفترچه بیمه خدمات درمانی داده می شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی درپاسخ به اینکه این افرادی برای دریافت دفترچه باید چه کار و به کجا مراجعه کنند؟ افزود: الان برای اینکه تفاهم نامه بین تامین اجتماعی و همچنین خدمات درمانی با سازمان هدفمند کردن یارانه ها نهایی شود اقدامات لازم را انجام می دهیم.

محصولی گفت: به محض اینکه این تفاهم نامه نهایی شد که فکر می کنم یکی دو هفته اتی انجام خواهد شد انشاء الله به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی درباره اینکه ایا افزایش قیمت های حوزه خدمات بهداشت و درمان زیر نظر تامین اجتماعی پس از هدفمندی یارانه ها خواهیم داشت افزود: هیچ گونه افزایش قیمتی در رابطه با خدمات مربوط به درمان نخوهیم داشت.

محصولی گفت: خدمات درمانی و به داشتی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی که صندوق های بازنشستگی از جمله مراکز تامین اجتماعی کما فی السابق بر اساس تعرفه های قبلی صورت می گیرد.