به گزارش مهر، در استفتاء انجام شده از دفتر پاسخگویی به سؤالات آیت الله وحید خراسانی درباره اخذ دیرکرد بابت اقساط وام از سوی بانکها و مؤسسات مالی اعلام شد: اخذ دیرکرد جایز نیست و بیشتر علما اعتقاد دارند اخذ دیرکرد حرام است.

دفتر پاسخگویی به پرسشهای شرعی آیت الله وحید خراسانی در تبیین این امر که عده ای اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دریافت وام به صورت پیش شرط اخذ دیرکرد قید شده است عنوان شد: خداوند هرقراردادی را نمی پذیرد، در هر مسئله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد الزاماً رضایت خداوند وجود ندارد.

در استفتاء صورت گرفته از دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره اخذ جریمه دیرکرد آمده است: جریمه دیرکرد شرعا اشکال دارد، ولی بر بدهکاران لازم است بدهی خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.دفتر پاسخگویی به سؤالات شرعی آیت الله سبحانی نیز در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: اخذ دیرکرد وام جایز نیست، جریمه دیرکرد از نظر شرعی هیچ مبنایی ندارد و حرام محسوب می شود.

در استفتاء منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مظاهری نیز این موضوع چنین مورد تأکید قرار گرفته است: