به گزارش واحد مرکزی خبر، نجار پس از نشست یکشنبه شب هیات دولت درباره پایش قیمت ها در استان ها افزود: به لطف خدا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خیلی خوب در حال پیشرفت است.

وی با اشاره به ستاد تشکیل شده در وزارت کشور درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: این ستاد به صورت شبانه روزی فعال است و دائما با استانداران و فرمانداران سراسر کشور ارتباط دارد.

وزیر کشور افزود: هر مشکلی در استان یا شهرستان یا حتی بخش باشد، اگر مربوط به خود وزارت کشور باشد بلافاصله همانجا آن را حل می کنیم.

محمد نجار ادامه داد: اگر مربوط به وزارتخانه های دیگر باشد به وزرا و وزارتخانه های مربوط منعکس می کنیم و انها رسیدگی می کنند.

وی گفت: به لطف خدا کارگروه ها نیز هر روز برقرار است و اگر مشکلی باشد که لازم به مطرح شدن در این کار گروه ها باشد این کار هم انجام می شود.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه مشکل خاصی را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ندیدیم، افزود: اگر احتمالا در جاهایی ابهاماتی بوده حل شده است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در بخش وزارت کشور که بحثحمل ونقل ویارانه شهرداریها و خدماتی که اینجا باید ارائه کنند به طور مستقیم پیگیری می کردیم خیلی خوب پیش می رود.

وزیر کشور اضافه کرد: در بخش حمل ونقل درون شهری و برون شهری مباحثی که باید انجام می شده ابلاغ شده است.

محمد نجار افزود: خدمات دهیاریها و شهرداریها هم به همین طریق است و هیچ افزایش نرخی نداشته ایم.

وزیر کشور گفت: قرارهم شد ما به التفاوت حامل های انرژی را به شهرداریها و دهیاریها پرداخت کنیم وخدمات رابه مردم ارائه کنند.

محمدنجار درباره تمهیدات اندیشیده شده برای اجناس شب عید گفت: خوشبختانه بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و تصمیم گیری های دولت پیش بینی های بسیار خوبی در این باره شده است.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی ذخیره سازی کرده ایم، گفت: هیچ جای نگرانی درباره اجناس شب عید وجود ندارد.