به گزارش واحد مرکزی خبر ، علیرضا الماسوندی افزود : این میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب بیشتر از در زمان مشابه پارسال است.

وی افزود: در آغاز سال آبی جاری(مهر) اختلاف حجم ذخیره شده در سدهای کشور در مقایسه با پارسال نزدیک به شش میلیارد مترمکعب بود.

الماسوندی گفت: آب ورودی به مخزن سدهای کشور نیز در سال آبی جاری سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب کمتر شده و ۴.۱ میلیارد مترمکعب است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت مدیریت بر منابع آب کشور تامین آب شرب است، اظهار داشت: پوشش برف نیز کاهش یافته است.

الماسوندی گفت: پارسال بیش از هفت میلیارد مترمکعب پوشش برف در کشور وجود داشت که امسال خیلی کمتر است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران روند بارش ها در پاییز و هفته دوم دی ماه را در ۴۲ سال اخیر بسیار قابل تامل دانست و گفت: این وضع حتی با سال های خشکسالی هم مطابق نیست.

الماسوندی ثابت ماندن بارش ها در یک ماه آخر پاییز را از شواهد تغییر اقلیم در کشور و منطقه دانست و افزود: در شرایط مشابه تا ۱۰۰ میلی متر یا بیشتر بارش ثبت می شد اما در سال آبی جاری ۱۸ میلی متر است.

الماسوندی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون خروجی آب سدهای کشور نزدیک به شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده که در مقایسه با زمان مشابه پارسال ۹۰۰ میلیون مترمکعب بیشتر است.