به گزارش مشرق، صاحب یک مجتمع تجاری موبایل، به چند بازیکن یک باشگاه مطرح لیگ برتری پیشنهاد واحدهای این مجتمع لوکس را داده تا آنها راضی به حضور در این فصل شوند. این میزان پرداختی بسیار بالاتر از ۳۵۰ میلیون تومان رقم تعیین شده لیگ برتر برای بازیکنان باشگاه هااست.
تاکنون از میان چهار بازیکن دریافت کننده این واحدها، «ح - ک» با دریافت این یک واحد تجاری بزرگ به کسب و کار موبایل مشغول شده و قرار است در تیزرهای تبلیغاتی این مجتمع نیز حاضر شود، اما سه بازیکن دیگر، این واحدها را واگذار کرده اند تا حاشیه های اطراف آن را معدوم کنند!
توافق های مالی غیرشفاف و خارج از باشگاه که مصداق بارز فساد و دور زدن قانون محسوب شده این روزها در فوتبال ما به یک امر عادی تبدیل شده است!