وحید نوروزی گفت: در حال حاضر ثبت‌نام آغاز شده و متقاضیان دریافت آرم در حال ثبت‌نام هستند.

وی ادامه داد: آخرین فرصت ثبت‌نام برای دریافت آرم طرح ترافیک پایان دی است.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: تعداد صدور آرم طرح ترافیک برای سال ۹۰ مانند سال ۸۹ است.