یوسف رشیدی در گفتوگو با فارس افزود: شاخص مونوکسید کربن امروز ۳۰، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون ۴۶ و ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون ۷۲ است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا شهر تهران با بیان اینکه شاخص آلودگی هوای تهران امروز در شرایط " سالم " قرار دارد، ادامه داد: احتمال دارد فردا دوباره در شرایط ناسالم قرار بگیریم.

وی بیان کرد: از ۱۴ آبان تا روز گذشته ۵۳ روز در شرایط ناسالم قرار داشتهایم.