مردمسالاری نوشت: طبق بررسي هاي متعددي که صورت گرفته، تعداد گلبول هاي سفيد خون در مردان بيشتر از زن ها است، حال آن که تماس بدن مرد با طلا باعث بالا رفتن ميزان گلبول هاي سفيد مي شود. به طور طبيعي با افزايش شمار گلبول هاي سفيد، جا براي گلبول هاي قرمز خون کم شده و تعداد آن ها به طور محسوسي کاهش پيدا مي کند.