دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از احتمال تبدیل دوره ابتدایی به دو دوره سه ساله خبر داد و گفت: در صورت تصویب این طرح، پنج سال دیگر آن را اجرا می کنیم.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون نظام آموزشی ۶-۳ - ۳ یعنی یک دوره ۶ ساله ابتدایی و دو دوره سه ساله متوسطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده که بنا داریم آن را اجرا کنیم.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: البته هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی زمان اجرای این طرح را مشخص نکرده است و احتمال دارد این طرح برای سال تحصیلی آینده نیز اجرا نشود.

نوید ادهم درباره علت تبدیل دوره ابتدایی به دو دوره سه ساله نیز گفت: ما بنا داریم دانش آموزان پیش دبستانی تا دوم ابتدایی را از نظر فضای آموزشی با دانش آموزان سوم، چهارم و پنج ابتدایی جدا کنیم تا فضای درس، کتابها، مدیریت و نحوه آموزش آنها را از یکدیگر تفکیک کنیم.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش افزود: زمانی که ما طرح ۶ ساله شدن دوره متوسطه را دادیم عده ای عنوان کردند که کنار هم قرار گرفتن دانش آموز اول راهنمایی در کنار چهارم دبیرستان آسیبهای جدی تربیتی دارد و این کار به صلاح نیست، هم اکنون این بحثبرای دانش آموزان ابتدایی هم وجود دارد و عنوان می شود که دانش آموزان پیش دبستانی و اول و دوم در همه مسائل حقوقشان نسبت به دانش آموزان بزرگسال دیگر تضعیف می شود.

نوید ادهم تصریح کرد: به محض بهبود فضاهای آموزشی کشور، طرح نظام آموزشی ۳-۳-۳-۳ را اجرا می کنیم.