متولدین فروردین :
_ رنگ شانس: قرمزملایم
_ اعداد شانس: ۶،۹، ۱۵ و ۳۴۳
_ روز اقبال: سه شنبه
_ همراهان مناسب: مرداد، خرداد، آذر

متولدین اردیبهشت:
_ رنگ شانس: صورتی وآبی روشن
_ اعداد شانس: ۵،۶، ۱۳،۱۸۸ و ۴۵۲۴
_ روز اقبال: جمعه
_ همراهان مناسب: تیر، شهریور، دی، اسفند

متولدین خرداد:
_ رنگ شانس: نارنجی
_ اعداد شانس: ۳،۵، ۲۴،۴۳۳، ۲۵۴۵
_ روز اقبال: چهارشنبه
_ همراهان مناسب: مرداد، فروردین، مهر، بهمن

متولدین تیر:
_ رنگ شانس: سفید نقره ای، آبی نیلی
_ اعداد شانس: ۲،۴، ۱۲،۴۵۶ و ۹۷۴۲
_ روز اقبال: دوشنبه
_ همراهان مناسب: اردیبهشت، اسفند، آبان

متولدین مرداد:
_ رنگ شانس: زرد طلایی
_ اعداد شانس: ۱،۴، ۳۴،۶۵۳ و ۶۷۴۳
_ روز اقبال: یکشنبه
_ همراهان مناسب: فروردین، آذر

متولدین شهریور:
_ رنگ شانس: قهوه ای و کرم
_ اعداد شانس: ۰،۵، ۱۶،۸۸۸، ۶۸۴۸
_ روز اقبال: چهار شنبه
_ همراهان مناسب: دی، اردیبهشت

متولدین مهر:
_ رنگ شانس: بنفش وقهوه ای
_ اعداد شانس: ۲،۶، ۱۶،۴۳۲، ۹۱۴۳
_ روز اقبال: جمعه
_ همراهان مناسب: آذر، بهمن، خرداد

متولدین آبان:
_ رنگ شانس: قرمز روشن وسیاه
_ اعداد شانس: ۳،۵، ۷،۸، ۹،۸۳ و ۶۵۹
_ روز اقبال: سه شنبه
_ همراهان مناسب: تیر واسفند

متولدین آذر:
_ رنگ شانس: آبی وسفید
_ اعداد شانس: ۳،۱۲، ۵۸۲،۹۳۴ و ۲۳۴۳
_ روز اقبال: پنجشنبه
_ همراهان مناسب: فروردین، مهر، مرداد، بهمن

متولدین دی:
_ رنگ شانس: سفید وقهوه ای
_ اعداد شانس: ۸،۹، ۶۲،۱۲۲، ۷۵۴۴
_ روز اقبال: شنبه
_ همراهان مناسب: شهریور، اردیبهشت

متولدین بهمن:
_ رنگ شانس: آبی تیره
_ اعداد شانس: ۴،۸، ۱۰،۸۴، ۹۱۵ و ۹۹۹
_ روز اقبال: یکشنبه
_ همراهان مناسب: خرداد، آذر، مهر

متولدین اسفند:
_ رنگ شانس: آبی آسمانی وقهوه ای روشن
_ اعداد شانس: ۷،۱۱، ۷۳ و ۳۵۴
_ روز اقبال: پنج شنبه
_ همراهان مناسب: اردیبهشت، تیر، دی، آبان