رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ونهای سفیدی که تحت عنوان پلیس امنیت اخلاقی در سطح شهر هستند، گفت: این ونها در واقع همان گشتهای ارشاد هستند که نام آنها تغییر یافته است که در سراسر کشور مانند قبل اما با نام جدید کار خودرا ادامه میدهند.

او با اشاره به اینکه در سال‌های ۸۸ و ۸۹ آمار کشف باندهای فساد ۳۰ الی ۳۵ درصد افزایش داشته است گفت: منظور از باندهای فساد عده‌ای هستند که خانه‌های فساد را تشکیل می‌دهند و یا افرادی که پارتی‌های دوره‌ای برگزار می‌کنند که حتی در مواردی از آنها برای آن پارتی‌ها به صورت اینترنتی تا سقف ۳۰ هزار تومان بلیط می‌فروختند که با کار اطلاعاتی محل آنها شناسایی شد و آنها دستگیر شدند.

او با اشاره به ماموریت گشت امنیت اخلاقی دربرخورد با زنان آسیب دیده گفت: این زن‌ها تحویل مقامات قضایی می‌شوند اما در جلساتی که با متولیان آنها یعنی وزارت کشور، بهزیستی، ستاد مبارزه مواد مخدر و پلیس برگزار شد، مصوب شد که مکان‌هایی برای این افراد پیش‌بینی شود که در آن به اینها کمک شود. او افزود: در این مراکز زنان باید بتوانند روز و شب را بگذرانند و با مشاوره‌های مرتب به زندگی عادی برگردند، برای آنها کار پیش‌بینی شود و به آغوش خانواده باز گردند که قرار است این مراکز تا چند ماه آینده افتتاح شود.

او درباره نگاه پلیس به این افراد گفت: پلیس به‌عنوان مجری قانون بررسی می‌کند که آیااین زن‌ها محتاج نان شب هستند یا خیر در واقع بعضی از این افراد احتیاجی به خود فروشی ندارند و در بهترین جای تهران بهترین ماشین را دارند و در واقع مجرم هستند اما برخی از آنها واقعا نیازمندند وبرای گذران زندگی خودفروشی می‌کنند که باید دست آنها را گرفت.