به گزارش افکار کیهان نوشت:مجيد محمدي عضو فراري حلقه كيان طي مقاله اي در سايت راديو فردا تصريح مي كند:اعدام جاسوس كار غيرعقلاني است. اعدام، هيچ كشوري را از جاسوسي بازنمي دارد بلكه تنها طرف مقابل را محتاط تر و پيچيده تر مي كند و هزينه هاي جاسوسي را افزايش مي دهد. جاسوسي در دنياي امروز يك شغل و پيشه است و نه يك عمل غيراخلاقي كه با محكوميت كاهش يابد. وقتي همه كشورها مرتكب اين عمل مي شوند، غيراخلاقي اعلام كردن آن رياكارانه است.در بازار اطلاعات همه در پي عرضه و كسب اطلاعاتند.

در اینکه مزدوری برای سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی، تبدیل به شغل عناصر ضدانقلابی نظیر همین عضو فراری حلقه کیان شده، تردیدی نیست. همچنین شکی نیست که عناصری از این دست در بازار جاسوسی خود را به قیمت خیانت به ملت و کشور به فروش گذاشته اند و چیزی به نام شرافت و اخلاق و وجدان نمی شناسند.

اما مغالطه نهفته در کلمات مزدور خرده پای سازمان سیا این است که وی کار اطلاعاتی در خدمت کشور و ملت خود را با جاسوسی برای بیگانه و خیانت به مردم خلط می کند و نام هر دو را به تسامح جاسوسی می گذارد! معلوم است که مستخدم سرویس های جاسوسی کشور دشمن از پست ترین و رذیلانه ترین شیوه های کسب درآمد و گذران زندگی محسوب می شود. به همین دلیل هم بهای خیانت به مردم خود اعدام است.

عضو متواری حلقه کیان یک نکته را نیز بی پاسخ گذاشته و آن اینکه چگونه می توان با نقاب دموکراسی خواهی و حمایت از حقوق بشر، تبدیل به پادوی دون پایه سرویس جاسوسی آمریکا شد که طی چند دهه گذشته بیش از سیصدهزار مبارز و فعال سیاسی مخالف آمریکا را در سراسر دنیا به قتل رسانده و در کشورهای مختلف - نظیر ایران - علیه دولت های برآمده از قیام های ملی کودتا ترتیب داده است؟!