به گزارش فارس، عصمتالله جابری قاضی واحد اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، اظهار داشت: این حکم فردا اجرا نخواهد شد و برخی از مطبوعات در اینباره به اشتباه تاریخ اعلام کردند.

وی با بیان اینکه هنوز زمان اجرای حکم معلوم نیست، گفت: همچنان زمان اجرای حکم مبهم است. باید یک‌سری هماهنگی‌ها با مسئولان مربوط از جمله نیروی انتظامی انجام شود.

قاضی واحد اجرای احکام دادسرای جنایی با تأکید بر اینکه قطعا این حکم فردا اجرا نخواهد شد، اضافه کرد: اطلاع‌رسانی در این‌باره فردا انجام خواهد شد.

جابری گفت: واقعا زمان اجرای حکم مشخص نیست و منتظر یک جوابیه هستیم که اگر این جوابیه به دستمان برسد قطعا زمان اجرای حکم را اعلام میکنیم.