محمد علی رفیعی،مدیر برنامههای محمدرضا شجریان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: طبق هماهنگیهای انجام شده با موسسهای كه قرار است كه بخشی از بلیتهای این كنسرت را از طریق سایت دل آواز به فروش برساند، بلیت فروشی این كنسرت با بهای ۸۰ تا ۲۵۰ دلار آغاز میشود.
وی افزود: ظرفیت این سالن سه هزار نفر است و قیمت بلیت‌های این کنسرت ۸۰ تا ۲۵۰ دلار تعیین شده است.
محمدرضا شجریان و گروه شهنازِ، پنجشنبه ۲۸ بهمن(۱۷ فوریه ۲۰۱۱) در مرکز تجاری دوبی، سالن شیخ راشد، به‌سر‍پرستی و آهنگسازی استاد مجید درخشانی، کنسرت موسیقی ایرانی برگزار خواهند کرد.
این برنامه پس از استقبال بی‌نظیر در انگلستان، استرالیا، آمریکا و کانادا در دو بخش دستگاه همایون - رندان مست - و ماهور - بی‌همزبان - همراه با سازهای ابداعی استاد شجریان اجرا خواهد شد.
برگزار كننده این كنسرت شركت Oasis Promotions در دوبی است.