نتیجه یک تحقیق و نظرسنجی نشان می دهد مردم فرانسه بدبین ترین مردم جهان هستند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، نتیجه این نظرسنجی حاکی است مردم کشورهای غربی در مقایسه با سایر کشورها اعتماد کمتری به آینده دارند. مردم فرانسه نیز در راس این جدول هیچ نظر مثبتی به آینده خود ندارند.

موسسه بی وی آ فرانسه این نظر سنجی را اجرا کرده است.

طبق نتیجه این نظرسنجی شصت و یک درصد مردم فرانسه سال دوهزار و یازده را سالی توام با سختی و مشکلات پیش بینی می کنند.

نگرانی از بحران اقتصادی، از دست دادن کار و همچنین کاهش قدرت خرید، مردم فرانسه را درباره آینده به شدت بدبین کرده است.

این در حالی است که مردم کشوری مانند افغانستان رتبه دهم را در میان کشورهای خوش بین به آینده به خود اختصاص داده اند.

مردم ویتنام، عراق، کوزوو و پاکستان خوش بین ترین مردم جهان هستند.

مردم فرانسه، ایسلند، انگلیس و اسپانیا نیز نگران ترین و بدبین ترین مردم در سراسر جهان هستند.