واحد مرکزی خبر: در این روستا قبل از مهاجرت ۵۰ خانوار با جمعیت بیش از ۲۰۰ نفر ساکن بودند.

روستای آغداش در دامنه کوه قاسم لو در فاصله ۴ کیلومتری از جاده اصلی و۲۵ کیلومتری شهرستان گرمی قرار دارد و خانواده ۸ نفری مطلب فداکار در آن به کشاورزی و دامداری مشغولند.

کاشت گندم، پرورش نهالستان گردو و دامپروری منبع درآمد و ارتزاق این خانواده در روستای زادگاهشان است.

این خانواده برای رفت وآمد به مرکز شهرستان از خودروی شخصی و تراکتور استفاده می کنند.

روستای آغداش بدون گاز ، برق وآب است و از امکانات مورد نیاز تنها تلفن ثابت را دارد.