واحد مرکزی خبر: دانشمندان دانشگاه ماساچوست آمریکا اعلام کردند با استفاده از آزمایش خون می توانند از میان میلیارد ها سلول سالم ، یک سلول سرطانی ناسالم را کشف کنند.

محققان امیدوارند این روش روزی بتواند جایگزین روشهایی مانند تصویر برداری از سینه و روده یا دیگر روشهایی شود که برای تشخیص ابتلا به بیماری سرطان بکار می رود.