به گزارش ایسنا، گفته میشود، علی اشرف والی پس از این که در۱۳ سالگی حضرت علی(ع) را در خواب میبیند، تصمیم به یادگیری نقاشی میگیرد، ولی ۲۳ سال بعد توانایی خلق این اثر را پیدا میکند.

محسن شریفیان از شاگردان این هنرمند نیز بارزترین اثر استاد والی را نقاشی تصویر حضرت علی(ع) می‌داند که در این تصویر حضرت علی(ع) قرآن را به دست گرفته و شمشیر را زمین گذاشته است.

علی اشرف والی درامضاء این اثر هنری سال ۱۳۴۴را سال شروع و ۲۱سال بعد سال ۱۳۶۵را سال‌ پایان خلق این اثر دانسته ‌است.

«علی اشرف والی» در سال ۱۲۹۹ در کرج به دنیا آمد و ۱۱ دی ماه ۱۳۸۹ در سن ۹۰ سالگی از دنیا رفت.