به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، علی دهروان مشاور خانواده گفت: اگر نیاز نوجوان را به تنهای درک نکنید به نتیجه مطلوب نخواهید رسید و نوجوان در تنهایی خود به رویاها فرو می رود و یا خاطره می نویسد که راهی برای بروز عقاید و احساسات اوست.

وی اظهار داشت: نوجوان نوشتن خاطرات را وسیله ای برای حل مشکلات خود می دانند و پدران و مادران نباید از روی حس کنجکاوی دفتر خاطرات آنان را بخوانند.

وی گفت: برای نوجوان امری طبیعی است که از والدین دور باشد و برای خود مسائل خصوصی طرح کند هر چند این عمل برای والدین ضربه ای روحی باشد آنان به خود حق می دهند که اسرار و افکار مخصوص به خود داشته باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نوجوانان بسیاری از مسائل خصوصی خود را که از والدین پنهان می کنند با دوستان خود در میان می گذارند بنابراین والدین نباید راه تنبیه و سرزنش را پیش گیرند بلکه راهی برای ایجاد دوستی با نوجوان پیدا کنند./