سرویس سلامت افکار نیوز

- پژوهشگران دیافتند که مشکل خواب از نشانه های اولیه بیماری آلزایمز است. آنها دریافتند که توده پروتئنی داخل مغز که پلاک بتا آمیلوئید نامیده می شود از اجزای کلیدی و موثر در خواب رااحت است. محققات در موش های آزمایشگاهی با تحریک کردن این بخش باعثبیداری مدام آنها شده و می دیدند که موش ها مدام از خواب می پرند. مدتی بعد از این عارضه موش های به زوال حافظه دچار شدند!

به گزارشافکار نیوز، به دست آوردن این اطلاعات درباره لینک مغزی دستاورد بسیار بزرگی برای محققان برای مبارزه با آلزایمر و بی خوابی است.
پروفسور " دیوید هولتزمن " مدیر مرکز بهداشت و درمان انگلیس معتقد است اگر سطح پلاک‌های بتا آمیلوئید در مغز افزایش یابد فرد بی خواب می شود و افزایش همین پلاکهاست که باعثبروز بیماری آلزایمر می‌شود.

وی افزود: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و در صورتی که به نتیجه مطلوب برسیم، درچه ورود به دنیای درمان الزایمر را یافته ایم. ضمن آنکه با همه پیشرفت های علمی دانشندان روش دقیق و علمی برای درمان بی خوابی ندارند و نتیجه دادن این تحقیقات مشکلات بیخوابی را نیز برطرف خواهد کرد.

دکتر ماری جانسون، رئیس موسسه تحقیقات آلزایمر بریتانیا نیز در این باره گفت: در حال حاضر تحقیقات در ارتباط با " تغییر الگوی خواب و تاثیر آن بر کاهش مهارتهای تفکر " ادامه دارد. به هر حال تاثیر کم خوابی و پریدن های مکرر از خواب بر بروز بیماری آلزایمر ثابت شده است.
وی افزود: این نتایج راهنمای بسیار خوبی برای ایجاد یک استراتژی پزشکی به منظور مقابله با بیماری هزاره سوم است.